Profesjonalne wyburzanie budynku

Rozbiórka budynku to ostatni etap życia obiektu. Polskie Prawo Budowlane dokładnie określa czym jest rozbiórka budynku i stawia jej konkretne wymagania, co może doprowadzić wiele nieświadomych osób do konsekwencji nawet prawnych w przypadku niedopełnienia formalności. Jeśli nie posiadamy odpowiedniego sprzętu, ani wiedzy w jaki sposób wyburzyć dany budynek, warto zgłosić się do profesjonalnej firmy zajmującej się wyburzaniem budynków.


Rozbiórka w polskim Prawie Budowlanym


Polskie Prawo Budowlane mówi, że rozbiórka budynku jest jednym z rodzajów robót budowlanych. Rodzi to za sobą konieczność zastosowania procedur zapisanych w Prawie Budowlanym, jak również możliwe konsekwencje za ich niedopełnienie. W związku z tym, że rozbiórka jest zaliczana do robót budowlanych, na jej przeprowadzenie wymagane jest otrzymanie pozwolenia, chyba że budynek spełnia poniższe warunki:


- Nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani nie jest objęty inną ochroną konserwatorską, a jego wysokość jest mniejsza niż 8 m, oraz odległość od krawędzi budynku do granicy działki wynosi co najmniej połowę jego wysokości.
- Na budowę obiektu nie było wymagane pozwolenie na budowę, oraz nie jest on zakwalifikowany jako zabytek.


oferta naszej firmy


Wyburzenia wykonane przez profesjonalną firmę będzie odpowiednio wykonane na każdym etapie. Dzięki podpisaniu umowy możemy być pewni, że usługa zostanie wykonana w sposób kompletny, a my nie zostaniemy np. z częścią budynku i ogromnym bałaganem na działce.
Podczas wyboru firmy, która będzie realizować wyburzenie warto sprawdzić jej poprzednie realizacje. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy posiada ona niezbędne doświadczenie, co pozwoli na wykonanie wyburzenia w sposób sprawny i bezpieczny. Może okazać się, że firma posiada ogromne doświadczenie ale tylko w wyburzaniu małych domków jednorodzinnych. Jeśli firma nie wykonywała wcześniej wyburzeń obiektów przemysłowych czy innych specyficznych budowli może nie poradzić sobie z realizacją zadania.


Skomplikowane prace


Zburzenie budynku, w pobliżu którego nie ma innych zabudowań nie jest trudne. Sprawa komplikuje się jeśli np. musimy wyburzyć duży komin, lub tylko część obiektu nie uszkadzając przy tym pobliskich budynków.
Kolejnym problemem mogą być prace wyburzeniowe w pobliżu ruchliwej ulicy. Dodatkowo niektóre budynki posiadają specyficzny rodzaj zabudowy, który powoduje, że prace rozbiórkowe mogą być niebezpieczne dla osób niedoświadczonych. Dobrym przykładem mogą być tutaj np. wieże ciśnień. Posiadają one duże żelbetowe zbiorniki na górze konstrukcji, które spadając mogą dokonać poważnych zniszczeń.
Czasami konieczne jest wyburzenie jedynie fragmentu budynku, który dodatkowo jest zamieszkany w pozostałej części. Należy wtedy podczas procesu wyburzenia zapewnić bezpieczne warunki mieszkańcom.
Często okazuje się również, że nie jest dostępna dokumentacja projektowa budynku, lub nie są naniesione na niej modernizacje, co znacząco może utrudnić planowanie procesu wyburzenia. Jest on wtedy wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ nie wiemy jaka jest wytrzymałość konkretnych elementów, oraz jakie naprężenia w nich występują.


Sprzęt wyburzeniowy


Każda firma zajmująca się wyburzaniem musi posiadać odpowiedni sprzęt. Są to przede wszystkim różnego typu kruszarki do betonu czy koparki z młotami. Dodatkowo niezbędnym sprzętem przy wyburzaniu są wszelkiego typu ciężarówki, które umożliwią wywóz gruzu. W niektórych realizacjach przydają się również dźwigi, które mogą podtrzymywać elementy konstrukcji chroniąc operatorów maszyn.

wyburzanie budynku