Rozbiórki i wyburzenia obiektów – działamy w całym kraju

Szukasz profesjonalnej firmy, która kompleksowo zadba o bezpieczny i efektywny demontaż wskazanych obiektów? Zapoznaj się z naszą ofertą. Zajmujemy się wyburzeniami i rozbiórką budynków na terenie całej Polski.  


Wyburzenie a rozbiórka – czy jest jakaś różnica między tymi dwoma pojęciami? 


Wskazanych pojęć używa się często zamiennie – oba odnoszą się w końcu do demontażu obiektów. Istnieją jednak pewne różnice między tymi dwoma czynnościami, więc warto je poznać. 

Rozbiórka charakteryzuje się tym, że część materiałów użytych do wzniesienia budynku da się ponownie wykorzystać. Niemałe znaczenie ma więc tutaj aspekt ekonomiczny. Prace tego typu znajdują zastosowanie między innymi wtedy, gdy należy zachować szczególną ostrożność w demontażu obiektu (np. przez stojące w pobliżu budowle lub konieczność utrzymania użyteczności części rozbieranego obiektu). Rozbiórkę zazwyczaj można przeprowadzić po uzyskaniu dokumentacji urzędowej. 


Wyburzenie można nazwać unowocześnionym rodzajem demontażu budynków. Charakteryzuje się szybkim postępem prac oraz wykorzystywaniem w nich specjalistycznych sprzętów i maszyn (np. koparek, młotów pneumatycznych i materiałów wybuchowych). Z wyburzenia nie da się odzyskać żadnych materiałów – obiekt jest całkowicie zrównywany z ziemią. 


Nie tylko demontaż obiektów – co robimy przed przystąpieniem do prac i po ich zakończeniu? 


Specjalistyczna usługa wyburzenia i rozbiórki obiektów pozwala w bezpieczny i przemyślany sposób przeprowadzić prace. Warto pamiętać, że jest to proces, podczas którego należy wziąć pod uwagę wiele czynników oraz kierować się konkretnymi procedurami. Istotne jest to, by dokładnie określić: 

- jaki jest rodzaj budynku. który ma zostać poddany rozbiórce lub wyburzeniu, 
- jakie są wymiary obiektu, 
- z jakich tworzyw został wykonany budynek, 
- czym charakteryzuje się teren, na którym stoi budynek. 


Po wstępnym zapoznaniu się z warunkami otoczenia przystępuje się do planowania sposobu wyburzenia lub rozbiórki. W tym celu należy wziąć pod uwagę między innymi to, czym charakteryzuje się dany obiekt (trzeba uwzględnić jego gabaryty i inne cechy), jaki jest termin realizacji zlecenia oraz czynniki bezpieczeństwa (tak, by prowadzone prace nie zagrażały zdrowiu i życiu osób przebywających w okolicy oraz pracowników). Oprócz tego należy zająć się odłączeniem różnego rodzaju instalacji – bez tego nie można przystąpić do prac wyburzeniowych. 


Po zburzeniu budynku wykonujemy prace porządkowe, by teren, na którym przeprowadzało się rozbiórkę, nie był dla nikogo zagrożeniem i prezentował się nienagannie w okolicy. 


Wyburzenia obiektów i rozbiórki budynków – jakimi metodami można zrównać konstrukcję z ziemią? 


Wyburzeń i rozbiórek obiektów można dokonać stosując różne narzędzia. Wśród najpopularniejszych metod burzenia konstrukcji można wymienić między innymi: 

- metodę tradycyjną – wykorzystuje się w niej standardowy sprzęt np. koparkę; uznawana jest za jeden z popularniejszych, efektywniejszych i prostszych sposobów na wyburzenie budynku; 

- metodę hydrauliczną – używa się w niej kruszarek hydraulicznych, które – jak sama nazwa wskazuje – stopniowo kruszą konstrukcję; 

- metodę mechaniczną – wykorzystuje się tutaj ciężki sprzęt budowlany; metoda ta znajduje zastosowanie głównie wtedy, gdy wymagane jest szybkie przeprowadzenie prac i nie ma obostrzeń dotyczących hałasu lub zajęcia konkretnej przestrzeni; 

- metodę chemiczną – nazywana jest też chemicznym rozsadzaniem; pozwala na rozbiórkę fundamentów; 

- metodę strzałową – używa się w niej materiałów wybuchowych; charakteryzuje się zmniejszeniem nakładu pracy i liczby pracowników potrzebnych do przeprowadzenia wyburzenia; wymaga jednak dokładnego ocenienia ryzyka; 

- rozbiórki ręczne – wykonuje się je, gdy nie jest możliwe użycie ciężkiego sprzętu – np. z uwagi na sąsiedztwo innych obiektów (które mogłyby ulec uszkodzeniu podczas prac) lub też ze względu na konieczność zachowania użyteczności obiektu lub jego części; zwykle używa się wtedy ręcznych młotów pneumatycznych lub pił diamentowych. 


Jakie obiekty usuwamy z danych terenów? 


Rozbiórce lub wyburzeniu można poddać między innymi kominy, balkony, wiadukty, mosty, hale magazynowe, ściany, altany, budynki gospodarcze i przemysłowe oraz wiele innych obiektów. 

wyburzenia obiektów, rozbiórki budynków