Na czym polega profesjonalna rozbiórka budynków?

Rozbiórka lub burzenie budynku odbywa się zgodnie z restrykcyjnymi normami. Jest to zadanie dla fachowców posiadających niezbędne uprawnienia. Jego realizacja jest skomplikowana, a zarazem złożona. Ważne, aby kompleksowo zabezpieczyć teren, tak aby wykonywane prace nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających w pobliżu. Dużą rolę odgrywa również specjalistyczny sprzęt, który przystosowany jest do ciężkich robót. Nowoczesne wyposażenie pozwala zaoszczędzić czas oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.


Jakie formalności generuje burzenie budynku?


Rozbiórka domu drewnianego lub murowanego generuje formalności, które należy dopełnić jeszcze przed rozpoczęciem prac. Przede wszystkim konieczne jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia. Na mniej restrykcyjne przepisy można liczyć w przypadku obiektów:
- niewymagających pozwolenia na budowę,
- niewpisanych do rejestru zabytków,
- nieobjętych ochroną konserwatorską,
- niższych niż 8 m (odległość od granicy działki nie może przekraczać połowy wysokości budynku).


Stosowny wniosek składany jest w Starostwie Powiatowym. W niektórych przypadkach trzeba skompletować dodatkową dokumentację zawierającą m.in. opis prac, metod rozbiórki, zgodę właściciela budowli. Odpowiedź udzielana jest w 14 dni (zgłoszenie rozbiórki) lub 65 dni (pozwolenie na rozbiórkę). Obiekty znajdujące się w rejestrze lub ewidencji zabytków muszą zostać wykreślone jeszcze przed ubieganiem się o otrzymanie zgody na ich wyburzenie.


Jak przebiega wyburzanie budynku?


Rozbiórka budynków wykonywana jest przez doświadczonych ekspertów, którzy mają wiedzę branżową i uprawnienia. Dotyczy to również burzenia nieruchomości, czyli ich całkowitej likwidacji. Pierwszym krokiem jest odłączenie wszystkich mediów. Następnie dostarczany jest potrzeby sprzęt, czyli m.in. dźwigi, spychacze koparki. Bywa tak, że mniejsze obiekty podkopywane są z jednej strony, tak zawaliły się w wybranym kierunku. Jest to szczególne ważne, jeśli wokół znajdują się elementy zagrożone uszkodzeniem. Ładunki wybuchowe można stosować jedynie w wyjątkowych sytuacjach ze względu na zwiększone ryzyko.


Rozbiórka domu drewnianego, recycling


Podczas rozbiórki możliwe jest ocalenie pewnych elementów (materiałów budowlanych), które nadają się do ponownego wykorzystania. Wyburzenie budynku skutkuje powstaniem wyłącznie odpadów nadających się do wyrzucenia. Fachowcy dbają o uporządkowanie terenu po zakończeniu zlecenia. Nie trzeba więc obawiać się pozostawionego gruzu czy innych nieczystości. Działka jest przygotowana w sposób kompleksowy.

burzenie budynku, rozbiórka domu drewnianego